Skip to content

Privacy en cookies

Infotax, gevestigd aan Platolaan 16, 3707 GE Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Infotax | Basisboek Vastgoedfinanciering
IJsselmeerweg 69
1411 DL  NAARDEN
T 06-53 99 65 81
R.N.G. van der Paardt is de Functionaris Gegevensbescherming van Infotax Hij is te bereiken via renevanderpaardt@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Infotax verwerkt persoonsgegevens op deze site wanneer u een bestellingen bij ons doet of wanneer u ons contactformulier bij ons invult.

De gegevens die wij verwerken zijn:

  • Voornaam (of voorletter) en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betaalgegevens (via het betaalplatform mollie.com).

Wij gebruiken geen social media plugins.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Infotax verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw bestelling en betaling.
  • Om te reageren op uw reactie via ons contactformulier
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Infotax verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt functionele cookies om de best mogelijke gebruikerservaring te bieden zoals het herkennen wanneer u terugkeert naar deze site of het bewaren van de inhoud van uw winkelmand.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Infotax en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar basisboekvastgoedfinanciering@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Infotax wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Infotax neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via basisboekvastgoedfinanciering@gmail.com.