Basisboek Vastgoedfinanciering

49,50

Vierde, herziene druk | 2022| ISBN 978-90-832307-3-3

Nog altijd beseffen te velen te weinig dat het financiële belang van vastgoedbezit nauwelijks in cijfers is uit te drukken. Nog veel minder realiseren ze zich welke implicaties kleven aan de financiering van beleggingsvastgoed en vastgoed in eigen gebruik. In dit Basisboek Vastgoedfinanciering brengen de auteurs de vastgoedfinancieringsproblematiek terug naar de basis. Met dit boek willen zij de geïnteresseerde lezer invoeren in de grondbeginselen van het financieren van Nederlands beleggings- en eigengebruiksvastgoed. En zoals dat hoort in een basisboek: in helder en toegankelijk taalgebruik.

Achtereenvolgens behandelen zij de belangrijkste begrippen rond vastgoedfinanciering; de verschillende financieringsvormen; de zekerheden voor de financiering; het recht van hypotheek; het thema ‘rente’ en de afdekking ervan; financieringsratio’s die vastgoedfinanciers hanteren; convenanten (financieringsafspraken); het kredietaanvraagproces; het zogenoemde ‘bijzonder beheer’.

De hoofdstukken bevatten tal van praktijkvoorbeelden.

Bij de vierde, herziene druk:
Ons boek vindt inmiddels aftrek bij universiteiten, hogescholen en vastgoedprofessionals. Intussen ligt de financiële crisis alweer lang achter ons, is de vastgoedmarkt hard aangetrokken en moeten andere accenten gezet worden in de financieringsthematiek. Er zijn inmiddels nieuwe uitdagingen: oplopende rente, hoge inflatie, energieschaarste en een dreigende recessie. We hebben het boek bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Ook is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over het financieren van duurzaam vastgoed.

INKIJKEXEMPLAAR

 

Toevoegen aan winkelwagen